opc_loader


~Het boek naar de lezer, het loon naar de schrijver~
 

Artikel 1 tot 15 (van de 16 artikelen).  Resultaat: 12VolgendeToon alles

VERTELINSTANTIE, WAT IS DAT EN HOE GEBRUIK JE HET?


Als je een verhaal schrijft, kruip je met je pen en papier in een bepaalde rol: de vertellersrol. Jij bent degene die bepaalt welke informatie je lezer krijgt. Het idee, de inhoud, structuur en stijl van het verhaal: alles bepaal jij.  In de narratologie – verteltheorie – noemt men deze rol de vertelinstantie, de organisator van het verhaal. We onderscheiden vier soorten vertelinstantie. Ze zijn alle vier op een bepaalde manier onecht, op één na. 1. De alwete...
Lees meer

EEN GOED VERHAAL, WAT IS HET EN HOE SCHRIJF JE ER EEN?


Schrijvers hebben graag dat hun werk gewaardeerd wordt. Dan moet je natuurlijk wel een goed verhaal laten zien. In dit artikel zetten we zes punten op een rij waaraan je een goed verhaal herkent en hoe je er een kunt schrijven. 1. Oorzaak, reden en gevolg bepalen de inhoud Voor het schrijven van een goed verhaal heb je – hoe logisch het ook lijkt – de inhoud van een goed verhaal nodig. Inhoud vind je door een aantal relevante vragen te beantwoorden. Want niets gebeurt zomaar. M...
Lees meer

EEN STREAM OF CONSCIOUSNESS, WAT IS HET EN HOE SCHRIJF JE DIE?


In het vorige artikel schreven we hoe je in een schrijfflow kunt komen, zodat je tekst zichzelf schrijft. Vandaag behandelen we de stream of consciousness, een schrijftechniek die doet vermoeden dat hij in flow geschreven is, maar het is een type tekst waar je echt aandacht aan moet besteden om hem naturel te laten overkomen bij de lezer. Er zijn zelfs enkele 'wetten' waaraan een stream of consciousness moet voldoen voordat je hem publiceert.  Wat is een stream of consciousness?...
Lees meer

SCHRIJFFLOW, WAT IS HET EN WAT IS HET RESULTAAT ERVAN?


Het schrijven van proza en poëzie is een creatief proces. Dat betekent dat je als scheppend kunstenaar afhankelijk bent van observaties of ingevingen die je omzet in tekst. Maar hoe kom je aan  goede ingevingen? Waar haal je de inspiratie vandaan die je zo nodig hebt? Flow is hierbij een hulpmiddel. Wat is flow? Flow is een psychologisch concept, ontwikkeld door de Hongaars/Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi. Flow past bij wat men noemt positieve psychologie. Deze heef...
Lees meer

ZINTUIGLIJK SCHRIJVEN, WAT IS HET EN HOE DOE JE DAT?


Als schrijver van verhalen kom je dicht bij je lezer door een appèl te doen op zijn zintuigen. Immers, ieder mens ervaart met zijn ogen, oren, neus, tong en huid. In plaats van ervaringen bied je je lezer echter woorden aan. Kan hij daarop een verhaal, een boek lang teren? Zo ja, hoe schrijf je dan zó dat je lezer ervaart wat jij wilt dat hij ervaart? In dit artikel geven we een compact inzicht in de betekenis van zintuigen en tips om ze toe te passen in je verhaal. Zien:&n...
Lees meer

EEN GEPUBLICEERDE SCHRIJVER, WAT KUN JE VAN HEM LEREN?


Ter gelegenheid van de Spannende Boekenweken 2018 bracht het CPNB Barst uit, een whodunnit van 96 pagina’s, geschreven door Boris O(ttokar) Dittrich. Wat kunnen schrijvers leren van dit kleine werkje? Veel. We zetten tien aan- en afraders op een rij. Inhoud/plot Lilian Levy, zangeres in spe, is tot de laatste rondes van een talentenjacht doorgedrongen. In dezelfde tijd wordt een man vermoord. Rara, wie heeft dit gedaan? 1. Begin van het verhaal Meteen bij de eerste zin wordt de...
Lees meer

EEN GOEDE RECENSIE, WAT IS HET EN WAT HEB JE ER EIGENLIJK AAN?


In de vorige artikelen over recensies bespraken we slechte recensies en non-recensies. Het artikel van vandaag gaat over goede recensies. Waaraan herken je ze en wat heb je er eigenlijk aan? 1. Ten eerste vind je goede boekbesprekingen doorgaans in deugdelijke media, d.w.z. media die sinds lange tijd bewijzen dat ze grondig te werk gaan bij het beoordelen van kunstvormen, in ons geval: literatuur. Als je boek in dergelijke media besproken wordt, mag je trots zijn: kwalitatief hogere oordelen ...
Lees meer

EEN NON-RECENSIE, WAT IS HET EN WAT IS DE WAARDE ERVAN?


In het vorige artikel over recensies schreven we over slechte recensies. Vandaag komen drie types recensie aan bod die in feite wél recensies zijn, maar met opzet níet objectief, de zogenaamde non-recensies.  1. Er bestaan media die best een artikel willen opnemen over een pas verschenen boek, maar zelf geen tijd en energie willen steken in het schrijven ervan. In dergelijke gevallen mag de auteur zelf een tekst aanleveren. Het is logisch dat er dan een lovende, goed o...
Lees meer

EEN BOEKRECENSIE, WAT IS HET EN HOEVEEL MOET JE JE ERVAN AANTREKKEN?


Je hebt maanden, misschien jaren aan je manuscript gewerkt, er is redactie op gepleegd, het boek is gedrukt en je uitgever heeft het aangeboden aan diverse media om er een recensie over te schrijven. Vol spanning wacht je af … je hoopt natuurlijk op lovende reacties, want dat betekent dat je goed werk hebt afgeleverd. Maar is dat wel echt zo? In deze miniserie nemen we het begrip recensie onder de loep: wat is een recensie nu precies, wat zijn slechte recensies, non-recensies en waaraa...
Lees meer

EEN PLOT, WAT IS HET EN HOE BOUW JE HET? (2)


In het vorige artikel schreven we een stukje theorie over het plot van een verhaal. In dit artikel geven we concrete plotschema’s: * voorbereiding, * volgorde, * plotten (plotpoints, midpoint en pinches), * een voorbeeld van concreet plotten in 12 stappen. Het plotten: voorbereiding Wanneer je weet wát je vertellen wilt en waaróm, kun je beginnen met plannen oftewel: plotten. Noteer voor jezelf de volgende bepalingen: 1. het doel van het verhaal (waar moet ...
Lees meer

EEN PLOT, WAT IS HET EN HOE BOUW JE HET? (1)


Voor de constructie van een verhaal heb je een plot nodig. Maar wat is een plot en hoe bouw je het? Simpel gezegd werk je in een plot alle verwikkelingen van een verhaal uit: het ene voorval leidt tot het andere en alle voorvallen tezamen zijn het plot. Plots kennen enkele cruciale aspecten die je bijna als natuurwetten kunt beschouwen. Zeven ervan zetten we in de komende twee artikelen op een rij.  In het eerste artikel gaan we in op een stukje theorie: * het verschil tussen...
Lees meer

LITERATUUR, WAT IS HET EN HOE SCHRIJF JE HET?


Wanneer de vraag Wat is literatuur? nooit afdoend beantwoord is, waar moet je je als schrijver dan naar richten? In dit artikel reiken we je de basis aan voor het schrijven van literatuur. Een definitie Van Dale zegt dat literatuur ‘het geheel der schriftelijke overlevering van een volk’ is, en in engere zin ‘de schone letteren’. Ik voeg eraan toe: ervaren wat anderen niet ervaren en dat vertellen op een manier zoals anderen niet doen. Parallel hieraan is de vo...
Lees meer

HET ABC VAN EEN SUCCESVOLLE SCHRIJVER


Als schrijver kun je zodanig in je teksten verdiept zijn dat je soms vergeet wat je nog meer nodig hebt, behalve inhoud voor je verhaal of gedicht. Daarom hebben we een lijstje gemaakt voor het moment dat je ontwaakt in de echte wereld. Schrijven met succesvol resultaat – publicatie! – heeft namelijk meer nodig dan enkel woorden, zinnen en een leuke stijl. Check daarom onderstaande lijst voordat je aan concreet publiceren denkt. Pas als je voldaan hebt aan alle 26 onderdelen b...
Lees meer

VERHAALCONFLICT, WAT IS HET EN HOE GEBRUIK JE HET?


Het woord conflict vindt volgens Etymologiebank zijn oorsprong in het Latijn en is samengesteld uit con, dat samen betekent, en flīgere wat wil zeggen: iets tegen iets anders slaan.  Binnen de verteltheorie bedoelen we dan dat iemand een probleem heeft met iets of iemand en dat uitwerken moet. Dit artikel belicht specifiek het innerlijk conflict. De essentie van het verhaalconflict: de reden Het innerlijk conflict van een personage is te vertalen met zijn wil, zijn streven. Het ma...
Lees meer

KOPPERMAANDAG, WAT IS HET EN HOE WORDT HET GEVIERD?


Koppermaandag is een gildefeest dat stamt uit de Middeleeuwen. Het wordt vandaag de dag nog gevierd door boekdrukkers, -binders en grafici op de eerste maandag na Driekoningen, 6 januari, direct na afloop van de christelijke wintervieringen en meteen bij aanvang van het nieuwe jaar. Rechten en plichten van het boekdrukkersgilde Destijds lazen de gildemeesters op deze dag de gildebrieven voor aan de leden van het betreffende gilde, in ons geval aan de boekdrukkers en -binders. Tegenwoordig ...
Lees meer
Artikel 1 tot 15 (van de 16 artikelen).  Resultaat: 12VolgendeToon alles