opc_loader


~ van idee in je hoofd tot boek in je hand ~
 

Privacyverklaring M.BOOX 

25 mei 2018

Uw privacy is voor M.BOOX van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel www.mboox.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met M.BOOX, zie contactgegevens onder aan deze verklaring.

Afhandelen bestelling 
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze te kunnen afhandelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier 
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer, betalingsgegevens en nawgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Uw account 
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres, factuuradres en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.

U kunt via uw account informatie aanpassen op elk moment dat u dat wilt.

Andere partijen 
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de webwinkel (bijvoorbeeld om een boek naar u te sturen, dan heeft post.nl uw gegevens nodig) of als de wet zegt dat dat mag of moet – in het eerste geval bij een vermoeden van fraude of misbruik van de site, in het tweede geval wanneer de politie om informatie vraagt.

Momenteel werken we niet samen met partners die buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Zou dat in de toekomst wel gebeuren, dan moeten ook deze bedrijven de Europese privacywet naleven.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Reclame 
In principe verstuurt M.BOOX geen reclame. Indien wij dat toch doen, dan gebruiken we uw e-mailadres.  U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden.

M.BOOX heeft het gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen vastgesteld op de kortst mogelijke periode, te weten 14 maanden.

Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren om eventueel misbruik van de site te kunnen traceren.

Beveiliging 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten: 
* uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
* inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
* het laten corrigeren van fouten
* het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
* intrekken van toestemming
* bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
M.BOOX
Vestigingsadres: De Kamp 19, 9142 VA Moddergat (Friesland)
website: www.mboox.nl
E-mail: info@mboox.nl
tel: 06 – 23 05 05 93